October 2, 2022

โรงแรมไทยและอินโดนีเซียปรับเปลี่ยนประสบการณ์การการพักในโรงแรม

ภูเก็ต ประเทศไทย

ธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาอย่างหนัก โรงแรมจำนวน 8 จาก 10 แห่งในภูเก็ตต้องปิดตัวลงเมื่อ COVID-19 เกิดการระบาดในวงกว้าง

สถานการณ์ในตอนนี้ มีโรงแรมหลายแห่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง และต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ แต่จำนวนของผู้เข้าพักยังมีจำนวนน้อยมาก ตัวอย่างเช่น อัตราการเข้าพักโรงแรมใน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มียอดเพียงแค่ 10% เท่านั้น ในเวลา 4 เดือนแรกของปี 2021 และ จำนวน 47% จากโรงแรมทั้งหมด มีเงินสดที่สามารถใช้จ่ายได้อีกแค่เพียง 3 เดือนเท่านั้น และสถานการณ์ยังคงแย่ลงเรื่อย ๆ

 

ผู้จัดการรีสอร์ท Madlen Ernest of Austria ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องการปรับราคาของที่พักโดยไม่กระทบกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบที่ต้องนำเข้ามามาจากที่ต่าง ๆ และทำการปลูกสวนผัก ผลไม้ออร์แกนิคเอง โดยคาดการณ์ไว้ว่าผลผลิตที่ได้จะช่วยให้ลดการนำเข้าวัตถุดิบได้ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่ใช้ในปัจจุบัน และยังใช้สวนผัก ผลไม้เป็นจุดต่าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเข้ามาพักและได้รับประสบการณ์ที่ดีอีกด้วย

ที่มาข้อมูล asia.nikkei.com