March 23, 2023

สุดเจ๋ง ศิลปินชาวญี่ปุ่น ประดิษฐ์ของจากลังกระดาษ

Monami Ohno ค่อย ๆ บรรจงใช้แหนบวางชิ้นส่วนกระดาษลงบนขาของก๊อซซิล่า สัตว์ประหลาดที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่น ในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา เธอได้ใช้ลังกระดาษหลากหลายประเภทเพื่อประดิษฐ์ผลงานต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถถัง เครื่องบินเจ็ท ปืนขนาดเท่าของจริง รวมไปถึง ชุดอาหารของ McDonald อีกด้วย

 

ผลงานประสิ่งของจากกระดาษแข็ง เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ในตอนที่เธอประดิษฐ์จักรยานที่ทำจากลังกระดาษเป็นการบ้านในสมัยเรียน เธอจะดีใจเสมอเวลาที่มีคนชื่นชมผลงานการประดิษฐ์ของเธอ จึงทำให้เธอทำงานประดิษฐ์กระดาษมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

Ohno สร้างสรรค์ผลงานด้วยการวาดอย่างง่าย ๆ ลงบนลังกระดาษ ก่อนที่จะตัด ขึ้นรูป และติดชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ กาว และน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผลงานของเธอสามารถขายได้ในราคาตั้งแต่ประมาณ 100,000 เยน ถึง 1,500,000 เยน เลยทีเดียว

ที่มาข้อมูล asiaone.com