September 25, 2021

Day: September 14, 2021

1 min read
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 จีนได้ออกมาประกาศควบคุมสื่อโฆษณาเกี่ยวกับความสวยความงาม และการศัลยกรรม ที่มีการกล่าวอ้างเกินจริง โดยจะควบคุมดูแลทั้งหมดตั้งแต่ โปสเตอร์ตามสถานที่ต่าง ๆ เนื้อหาบนเว็บไซต์ และเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ การไลฟ์สด รวมถึงโฆษณาหนังภาพยนตร์...