June 25, 2022

Day: October 26, 2021

1 min read
  เมืองโตเกียว โอซากะ คานางาวะ ไซตามะ และชิบะ ได้ยกเลิกข้อจำกัดมาตรการงดทานอาหารเครื่องดื่มในร้านในวันจันทร์ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีความกังวลในเรื่องการกลับมาระบาดเชื้อโควิด-1 อีก สำหรับโตเกียวและโอซาก้า ถือเป็นการยกเลิกมาตรการรับมือโควิด-19 ดังกล่าวครั้งแรกในรอบ 11 เดือน...
1 min read
จากสถิติกลุ่มวัยรุ่นประเทศใหญ่ๆ ใช้งาน Facebook น้อยลง เนื่องจากถูกผู้ใช้กลุ่มนี้มองว่า เป็นโซเชียลคนแก่ ทำให้ Facebook ต้องออกมาปรับแผนงานเพื่อเอาใจผู่ใช้งานกลุ่มนี้มากขึ้น โดยกล่าวว่าอนาคตของ Facebook คือ ‘คนหนุ่มสาว’ และ...