March 23, 2023

พายุฝนถล่ม น้ำท่วม ดินถล่ม ที่แคนาดา

จากฝนตกหนักทางตะวันตกของแคนาดา เมือง แวนคูเวอร์  ทำให้เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม จากรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ได้มีการยืนยันว่า มีโคลนถล่มและน้ำท่วมจนต้องปิดเส้นทางจราจร

ส่วนเส้นทางคมนาคมโดยรถไฟมีรายงานว่าต้องปิดสถานีเทียบท่ารถไฟ โดยหนึ่งในสถานีนั้นเป็นที่ใหญ่เป็นดันดับสองของแคนาดา คือ Canadian Pacific Rail และ Canadian National Railway เนื่องจากน้ำท่วม โดยสถานีเทียบท่ารถไฟแหล่านี้เคลื่อนย้ายสินค้ามูลค่า 550 ล้านเหรียญแคนาดา (440 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทุกวัน รวมถึงธัญพืช ถ่านหิน รถยนต์ และสินค้าจำเป็น

ทั้งนี้พายุทำให้การลำเรียงข้าวสาลีและคาโนลา ซึ่งเป็นหนึ่งผลิตผลธัญพืชรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหยุดชั่วคราวและยังไม่น่ใจว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนานแค่ไหน

จากเหตุดินถล่มผู้มีคนเกือบ 300 คน อยู่อีกฝากของดินถล่มและได้รับการช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยแล้ว

 

จากเหตุการน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ในเมืองเมอร์ริตต์ ซึ่งอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์ได้สั่งให้พลเมืองทั้งหมด 7,100 คนออกไปหลังจากที่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ตัดสะพานและบังคับให้โรงงานบำบัดน้ำเสียต้องปิดตัวลง

 

ที่มาข้อมูล aljazeera.com