March 23, 2023

Day: November 18, 2021

1 min read
เป็นข่าวดีสำหรับ เหล่าชาวช่าง สำหรับการซ่อมผลิตภัณฑ์ของ Apple  โดย Apple ประกาศว่าจะขายอะไหล่ และเครื่องมือ ที่ขายโดย Apple ให้กับลูกค้าที่สนใจซ่อมด้วยตัวเอง โดยเริ่มจาก อะไหล่และเครื่องมือ ของ...