October 2, 2022

Month: January 2022

1 min read
ข่าวจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ วันนี้ 27 ม.ค. 65 ตั้งแต่เวลา เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป เปิดให้ผู้ทาสนใจฉีดวัคซีนเข็ทที่ 4 ผ่านเครือข่ายมือถือฟรี ดังนี้ AIS...