October 2, 2022

ล่าสุด สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 4” ยังมีให้ลงทะเบียนอยู่ 2 แสนกว่า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่แล้ เฟส 3 เป็นจำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ล่าสุดจำนวนสิทธิ์เหลืออยู่ที่ 203,688 โดยหากลงทะเบียนแล้วสามารถใช้จ่ายได้วันที่ 17 ก.พ.-30 เม.ย. 2565

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจากรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง และไม่เกิน 150 บาทต่อวันในวงเงิน 1,200 บาท ต่อคน ใครยังไม่ลงทะเบียน สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง ลงทะเบียนได้จนกว่าจำนวน1 ล้านสิทธิ์

ส่งท้ายหากเราสมัครได้มีเงื่อนไขการใช้สิทธิหรือประโยชน์อะไรบ้าง

1.รัฐบาลช่วยจ่ายเงินห้เรา 150 ต่อวัน

2.หากเงินรายวันที่ได้ใช้ไม่หมดจะไม่โดนหัก

3.สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าและสินค้าที่รวมรายการ

4.ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.

5.ใช้คนละครึ่งเฟส 4 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ได้ (ขึ้นอยู่กับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอป ร้านค้าและสินค้าที่รวมรายการ)