December 9, 2021
1 min read
โฆษกนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าประเทศไทยจะได้รับ วัคซีน AstraZeneca จำนวน 61 ล้านโดส ภายในปีนี้ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนภายในประเทศ   ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต วัคซีน AstraZeneca ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กลับประสบปัญหาการฉีดวัคซีนไม่เพียงพอ...
การส่งออกของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พุ่งสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ แต่การระบาดของ COVID-19 และการจำกัดการเดินทาง อาจจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางเรือในเดือนสิงหาคม และกันยายนได้   การส่งออกยังคงเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยที่ในเดือนกรกฎาคม การส่งออกเติบโต 20.27% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่...
ภูเก็ต ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาอย่างหนัก โรงแรมจำนวน 8 จาก 10 แห่งในภูเก็ตต้องปิดตัวลงเมื่อ COVID-19 เกิดการระบาดในวงกว้าง สถานการณ์ในตอนนี้ มีโรงแรมหลายแห่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง และต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ แต่จำนวนของผู้เข้าพักยังมีจำนวนน้อยมาก...